Vědecké a servisní pracoviště
tělesné výchovy a sportu
je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR zřízenou za účelem vědecké, servisní, metodické, poradenské a konzultační činnosti. Její činnost se orientuje především na diagnostiku aktuálního stavu a adaptaci organizmu na extrémní zatížení. Využívá při tom moderní poznatky z oblasti sportovní vědy a špičkové přístrojové vybavení. Mezi naše klienty patří řada vrcholových sportovců včetně mnoha medailistů z OH i MS. Poznatky získané ve vrcholovém sportu jsou aplikovány i na problematiku výcviku vojáků. Služby prioritně poskytujeme sportovcům státní sportovní reprezentace a sportovním oddílům.

Po omezení provozu z důvodu šíření COVID-19 bude obnoven provoz všech laboratoří od 1.6.2020. Na stránce Biochemické laboratoře naleznete pokyny k zavedeným hygienickým opatřením.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz