Analytická laboratoř

Provádí analýzu poznatků získaných vlastní výzkumnou a servisní činností i činností ostatních laboratoří CASRI pro potřeby vývoje nových fyziologických metod, zásad zdravého způsobu života, fyzioterapie a postupů v oblasti monitorování a diagnostikování aktuálního fyzického stavu organismu a pro tvorbu materiálů v oblasti metodiky tělesné přípravy vojsk.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz