Biochemická laboratoř

Zabývá se objektivizací aktuálního stavu sportovců a vojáků s využitím biochemických metod. Analyzuje výsledky sledování biochemických parametrů jako reakce na zatížení a navrhuje případné úpravy dalšího zatížení či výcviku. Vyšetření se provádí v laboratoři nebo v terénu. Biochemické analýzy jsou také součástí funkčních vyšetření ve Fyziologické laboratoři CASRI.

Využíváme moderních přístrojů pro malé až střední laboratoře, které nám umožňují analyzovat velké spektrum biochemických parametrů. Nezpracováváme velké množství vzorků jako velké klinické laboratoře, což nám umožňuje plně se soustředit na jednotlivé vzorky. Zaměřujeme se na individuální interpretaci, která zohledňuje i nebiochemická data, proto nedílnou součástí biochemického vyšetření je také vyplnění dotazníku k zhodnocení aktuálnímu stavu sportovce/vojáka. Komplexní biochemické vyšetření lze spojit také s některými z funkčních vyšetření ve Fyziologické laboratoři.

Využití biochemického vyšetření ve sportu

Biochemické vyšetření ve vrcholovém sportu poskytuje obraz odezvy organismu na zátěž. Sportovní biochemie pracuje s organismy relativně zdravými, kde hlavní příčinou změn ve vnitřním prostředí je mimořádná fyzická zátěž. Při posuzování změn sledovaných analytů je nezbytné vycházet z individuálních klidových hodnot, které nám poskytne pravidelné preventivní vyšetření klidových parametrů ve vztahu k riziku přetrénování až poškození organismu.

 

Pokyny pro klienty/sportovce/trenéry v souvislosti s COVID-19:

V rámci zabezpečení pracoviště s minimalizací rizika nákazy a rozšiřování infekce COVID-19 Vás prosíme o respektování následujících pravidel:

 1. Při vstupu na pracoviště CASRI:
  1. je nutné mít ústa a nos zakrytá rouškou/respirátorem,
  2. bude každému změřena tělesná teplota,
  3. každý poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů
  4. každý si dezinfikuje ruce dezinfekcí u vstupu.
 2. Klient je povinen mít ústa a nos zakrytá rouškou během všech klidových fází vyšetření. Roušku lze sejmout na aktivní část vyšetření (laktátová křivka, spiroergometrie, silové testy apod.)
 3. Klient by se měl vyhnout zbytečnému kontaktu s pracovníky CASRI (dodržovat 2 m odstup). Pracovníci CASRI se ke klientovi také přiblíží jen na dobu nezbytně nutnou pro vyšetření.
 4. Společné zázemí (šatny, sprchy, toalety) lze využívat v omezeném režimu - postupně se zajištěním dostatečného prostoru (2 m) mezi osobami, prostory používat po nejkratší možnou dobu.

Pozn.: Pokud má klient/sportovec/trenér alespoň jednu z následujících obtíží: zvýšená teplota (vyšší než 37 °C), cítí se nemocen, má příznaky nachlazení (kašel, rýma…), byl v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 nebo nevyplní čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bude požádán, aby opustil pracoviště CASRI.

 

Máte-li zájem o biochemické vyšetření

mail Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu: bio@casri.cz a uveďte:

 • SPORT - jakému sportu se věnujete
 • DŮVOD VYŠETŘENÍ - např. preventivní, odezva na trénink, únava/přetrénování, nemoc
 • POČET SPORTOVCŮ, JEJICH JMÉNA A VĚK – kolik sportovců přijde na vyšetření, jak se jmenují a kolik jim je let
 • TERMÍN – v jakém termínu byste rádi na vyšetření přišli
 • případně speciální požadavky (vyšetření lze např. spojit s analýzou složení  těla a dietologickou konzultací)
 

Jak probíhá biochemické vyšetření?

V laboratoři CASRI zpravidla odebíráme krev ze žíly, v terénu provádíme kapilární odběry z ušního lalůčku nebo bříška prstu.

 • Odběr probíhá mezi 7 a 9 hod. ranní nalačno.
 • Zpravidla se odebírají 2-3 plné zkumavky (cca 20 ml), což je maximálně 0,4 % celkového objemu krve (4-5 l u žen a 5-6 l u mužů).
 • Před odběrem je potřeba dodržovat režimová opatření:
  • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla.
  • Ráno před odběrem vypijte zhruba ¼ l hořkého čaje či neochucené vody.
  • Těsně před vyšetřením se vyhněte fyzické námaze.
 • Žilní odběr není bolestivý, ale :
  • Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte to personálu provádějící odběr. Odběr krve lze provést i vleže.
  • Pokud užíváte léky, jste alergický na desinfekční prostředky nebo určitý typ náplasti, oznamte to personálu provádějící odběr krve.
  • Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou, a mohli tak dodržet navyklý denní režim.

 

Jaká biochemická vyšetření provádíme?

Zaměřujeme se jak na laboratorní, tak na terénní biochemické vyšetření. Laboratorní vyšetření je důkladnější a přesnější. Aby mělo laboratorní vyšetření význam, je nezbytné ho opakovat v pravidelných intervalech (alespoň 2x ročně).  Terénní vyšetření umožňuje mapování vlivu používaných tréninkových prostředků přímo v terénu. Škála vyšetření není tak rozsáhlá, ale vyšetření je rychlé a výsledky jsou do pár minut. Terénní biochemická vyšetření je vhodné zařazovat pravidelně do tréninkových plánů jak v přípravném, tak i závodním období.

Biochemická vyšetření v laboratoři CASRI – „laboratorní kontroly“:

 • Laktát/glukóza
 • Biochemie
  • celkový bilirubin, kreatinin, glukóza, celkový protein, albumin, kyselina močová, urea
  • lipidové spektrum: cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly
  • enzymy: ALT, ALP, AST, CK, GGT, LDH
  • ionty: železo, vápník, hořčík, fosfor, sodík, draslík, chloridy
  • specifické proteiny: feritin, transferin, CRP​
 • Hematologie
  • analýza krevního obrazu (3-populační diferenciál leukocytů)
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy (ASTRUP)
 • Speciální vyšetření
  • hormony: kortizol, volný testosteron, celkový testosteron, insulin, erytropoetin

Biochemická vyšetření v terénu – „terénní kontroly“:

 • Laktát/glukóza
 • Základní biochemické parametry
 • Vyšetření acidobazické rovnováhy (ASTRUP)
 • Speciální vyšetření – hormony (pouze odběr, analýza v laboratoři CASRI)

 

Výsledky z biochemického vyšetření

Výstupem biochemického vyšetření sportovce je protokol s číselnými výsledky všech testovaných parametrů a krátké zhodnocení jednotlivých panelů, které se vztahují k výkonovým charakteristikám sportovce.

 

Deklarace boje proti dopingu

Naše laboratoř není antidopingovou laboratoří. Analyzujeme biochemické parametry pro potřebu monitorování tréninku sportovců za účelem podání doporučení k další tréninkové přípravě. Naše doporučení jsou v souladu s Antidopingovými pravidly. Naší snahou je pomoci sportovcům k lepším výkonům v rámci antidopingových a etických pravidel.

 

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz