Psychologická laboratoř

Poskytuje podporu vrcholovým sportovcům, participuje při řešení projektů obranného výzkumu. Pro klienty poskytuje služby cílené na zdokonalení schopností k sebeovládání, lepší orientaci ve vlastní osobnosti a psychických schopnostech včetně intelektu a na pomoc při řešení obtížných životních situací.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz