Diagnostika osobnosti

Diagnostika osobnosti – umožňuje lepší sebepoznání klientů a jejich cílenější podporu při řešení obtížných životních situací nebo při zlepšování sportovního výkonu. Je použitelná při výběru klientů pro určitou činnost, zvláště v případě její zvýšené obtížnosti.

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz