VÝZKUMNÝ ZÁMĚR

MO0991000X001

Název záměru: Výzkum a využívání poznatků o možnostech adaptace organismu na extrémní zatížení, Poskytovatel: MO0 - Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: CASRI - vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy, Řešitel: PaedDr. Emil Bolek, CSc., Období řešení záměru: 2000 - 2004

 

Výcvik vojenských profesionálů musí vycházet z předpokládaného charakteru zatížení při bojovém nasazení. To vyžaduje analýzu nároků na jednotlivé odbornosti v podmínkách bojového nasazení a mírových sil v krizových oblastech. Optimalizace zdravotního stavu, tělesného stavu a psychologického stavu je nutnou podmínkou jak pro trénink, tak pro bojové mise. Tato optimalizace musí být založena na principu adaptace lidského organismu. Je nutné vytvořit universální výcvikové programy a navazující nadstavbové individuální tréninkové programy pro předpokládané podmínky plnění úkolů.

Aktuálně řešené projekty

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz