PŘIPRAVENOST

MO60100196304

Vývoj komplexního programu výběru, hodnocení, přípravy a zabezpečení vojáků. Systém péče o vojenské profesionály v oblasti zdravotního, psychického a fyzického stavu. Vývoj komplexního modelu diagnostiky pro potřeby výběru vojáků strážních jednotek AČR včetně průběžného monitorování aktuálního stavu. Vývoj systému monitorování mládeže, branců, vojáků nastupujících a vykonávajících vojenskou základní službu a vojenských profesionálů s důrazem na zjištění aktuálního stavu včetně drogové závislosti.

Počet výsledků v RIV     1
Výsledek druhu V     RIV/49366378:_____/98:CRA00004 - MODEL KOMPLEXNÍ PÉČE O VOJÁKY AČR (1998)

Aktuálně řešené projekty

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz