PROFESIONÁL

ONCASRI200301

Výcvik přijatých uchazečů o službu v AČR a jejich zdokonalování je jedním z nových prvků, jejichž řešení významně ovlivní výsledky profesionalizace. Zkušenosti z válečných konfliktů potvrzují potřebu rozvíjet a udržovat vysokou míru tělesné zdatnosti a přípravy jako základního předpokladu pro úspěšné vedení bojové činnosti dlouhodobého charakteru, v různých klimatických podmínkách, v rozličném terénu a kvalitě. Tělesná příprava je tak postavena do role prostředku ovlivňujícího významným způsobem úroveňcelkové připravenosti jejich vojáků. Ta jim umožňuje uchovat si, i v podmínkách mnohostranného zatížení, vysokou úroveň práceschopnosti a bojeschopnosti. Projekt řeší otázky související s metodickým a materiálně-technickým zabezpečením, které rozhodují okvalitě. Součástí je i systém kontroly a hodnocení výsledků s využitím novým postupů a technologií.

Počet výsledků v RIV     1
Výsledek druhu W     RIV/49366378:_____/05:VZ7 - Sebehodnocení před a po obtížném výkonu (2005)

Aktuálně řešené projekty

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz