ZÁTĚŽ

OVCASRI200801

Cílem řešení je získání nových poznatků v oblasti výběru vojáků pro jednotlivé odbornosti a pro plnění speciálních úkolů. Modernizace a zvýšení efektivnosti přípravy vojenských profesionálů s ohledem na plnění úkolů v podmínkách předpokládaného bojového nasazení. V návaznosti na dosavadní výzkumné činnosti a projekty realizované CASRI ovlivnit efektivitu výcviku vojenských profesionálů pro potřeby plnění úkolů v novodobých konfliktech. Vytvořit systém pro zjišťování zóny možného tělesného vývoje pro potřeby výběru vojáků a specialistů nasazovaných k plnění úkolů v současných konfliktech včetně situací asymetrických hrozeb. Vytvořit systém pro zjišťování zóny možného psychického vývoje pro potřeby výběru vojáků a specialistů nasazovaných k plnění úkolů v současných konfliktech včetně situací asymetrických hrozeb. Vytvořit metodiku výběru vojáků a specialistů nasazovaných pro řešení asymetrických hrozeb. Navrhnout vícestupňový komplex tělesné a psychické přípravy vojáků a specialistů nasazovaných k plnění úkolů v současných konfliktech včetně situací asymetrických hrozeb. Vytvořit metodiku pro individuální zvládání krizových situací. Zpracování norem individuálních zdravotních a výkonových limitů pro používání speciálních prostředků osobní ochrany při plnění bojových úkolů. Vytvořit metodické postupy a doporučení k získávání a rozvoji schopností potřebné efektivní a účinné výkonnosti při použití prostředků individuální ochrany.

Počet výsledků v RIV     6
Výsledek druhu M     RIV/49366378:_____/09:#0000076 - CISM INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Fundamental tool of modern sports management (2009)
Výsledek druhu D     RIV/49366378:_____/09:#0000061 - Metamorfózy násilí (2009)
Výsledek druhu D     RIV/49366378:_____/09:#0000063 - Vliv rozumových schopností na psychický výkon při tělesné zátěži (2009)
Výsledek druhu D     RIV/49366378:_____/09:#0000067 - Vliv schopností a zdatnosti na vnímání kvality života profesionálních vojáků (2009)
Výsledek druhu D     RIV/49366378:_____/09:#0000062 - Vliv výcviku na vybrané parametry aktuálního stavu vojáků (2009)
Výsledek druhu M     RIV/49366378:_____/09:#0000073 - Zvládání extrémních situací (2009)

Aktuálně řešené projekty

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz