OPTIMALIZACE

RO-H600000009

Návrh základní modelu zásad správného životního stylu pro všechny kategorie vojáků a zaměstnanců AČR.Jeho základem bude systém samopéče o tělesnou zdatnost, zdraví a psychickou výkonnost. Realizace modelu s využitím servisních služeb a podmínek vytvářených velením AČR v oblasti racionální výživy, regenerace, rehabilitace,tělovýchovných aktivit a dalších činností Rozvoj tělesné zdatnosti, motorické výkonnosti,psychické odolnosti, pohybových dovedností a zlepšení zdravotního stavu.

Aktuálně řešené projekty

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz