SPORT

RS95R5010

Vrcholová sportovní výkonnost je podmíněna vysokým specifickým rozvojem a vzájemnou efektivní koordinací řízení a objektivizací tohoto procesu rozvoje, rozvoj metodik pro hodnocení trénovanosti sportovců. Vývoj expertních systémů pro potřeby řízení ve sportovní přípravě. Rozvoj informační databanky.

Aktuálně řešené projekty

Podbabská 3
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČ: 49366378
DIČ: CZ49366378

+420 233 338 162
+420 973 204 641
casri@casri.cz