ja_mageia

Zvládání extrémních situací

Konference "Zvládání extrémních situací"

Ve dnech 17. - 19. 11. s velkým zájmem odborné veřejnosti
proběhla konference "Zvládání extrémních situací". Konference měla velký
úspěch a pro příští rok již plánujeme její třetí ročník.