ja_mageia

Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI) je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany, jejímž hlavním úkolem je servisní činnosti pro potřeby státní a resortní sportovní reprezentace v oblasti řízení a kontroly tréninkového procesu. CASRI je využíváno především sportovci a trenéry ASC DUKLA, ale spolupracuje i s mnoha sportovními svazy.


Pro potřeby Ministerstva obrany řeší CASRI výzkumné úkoly zabývající se vývojem a ověřováním metod pro výběr a výcvik personálu a při výběru a výcviku vojáků intenzivně spolupracuje s Armádou České republiky.

Hlavní oblast aktivit organizace se týká problematiky objektivizace sportovního výkonu vrcholových i rekreačních sportovců, optimalizace pohybové aktivity kondičně cvičících osob, adaptace organismu na extrémní zátěže, sledování psychofyziologických projevů při zátěži a monitoringu aktuálního stavu organizmu.

CASRI je vybaveno špičkovými přístroji pro funkční zátěžovou diagnostiku, laboratorní i terénní sledování mnoha biochemických parametrů, testování silových schopností, měření psychofyziologických reakcí při zatížení i stresu, biomechanickou analýzu pohybu a mnoha dalšími.

O nás na Ministerstvu obrany.